ngoc.ng1910@gmail.com 0963840867

Bản brief đằng sau chiến dịch “Just Do It” của Nike

Bài viết của Jerome Conlon, Giám đốc Kế hoạch & Marketing, Nike. Bài viết được đăng trên tạp chí Branding...

Top 10 thương hiệu dễ nhớ nhất

Người tiêu dùng tại Mỹ và Anh cho rằng Nike, Apple, Coca-Cola và McDonald’s là những logo dễ nhớ nhất,...

Call Now Button